Föreningen norden karlskrona

18.10.2019 reitasi Butt 1 comments

Skolan har Östersjöprofil vilket innebär att vi bygger upp kunskap om Östersjöländerna, dess historia, samhälle, kultur och miljö. Litorina folkhögskola ligger fem kilometer norr om Karlskrona i det natursköna Gullberna Park-området. Hör av dig till föreningens kansli 74 om du är intresserad av att vara med! For details on our use of cookies, please go to the Cookie Policy. Anmälan till föreningslokalen och inbetalning till plusgirokonto 16 00 04 — 8 senast 4 sept.

Föreningen har under sommaren bytt lokal och återvänt till f. Till konserten finns det platser. Bert Svanstein. Ingen avgift.

Bert Svanstein. År vid sjösättningen av HMS Carlscrona, det nya långresefartyget, i närvaro av konungen, försvarsministern och marinchefen, kungjordes att Föreningen Gamla Carlscrona överlämnar till fartyget paradflagga samt 5 st.

Emilie

Därefter har under åren fartygsbefälen i samarbete med föreningen, på långresorna, åt besättningen tillhandahållit ett speciellt Carlscronagram med fartyget och varvets mastkran som motiv. Den största händelsen under jubileumsåret, för föreningens vidkommande, var att FGC vid fullmäktiges årssammanträde 18 december på Föreningen norden karlskrona tilldelades Karlskrona kommuns kulturpris. Bert Svanstein mottog priset ur fullmäktigeordförande Göte Telleborns hand. Detta har sporrat till fortsatt intensiv verksamhet och medlemsantalet är år ca 4.

För att manifestera jubileumsåret sålde FGC ett antal olika minnessaker såsom tenntallrikar med föreningens emblem samt kaffeskedar med dito emblem även ett visst antal numrerade sjömansskulpturer utförda i trä av signaturen HästöKalle.

Dessutom sålde FGC också en mycket vacker jubileumsalmanacka med motiv från staden.

Zoey

Plats: Aulan Litorina Folkhögskola. Tid: och pågår cirka en till en och en halv timme.

Women for anal sex

Pax Baltica, Konserthuset. Vi börjar med att sjunga de gemensamma sånger som ingår i programmet. Klockan Fællessangen bliver en del af en stor nordisk korkoncert, hvor dygtige kor fra hele Norden optræder sammen og hver for sig i Aarhus.

Drottning Margaretas historia - Föreningen Nordens årsbok

For at styrke föreningen norden karlskrona af at synge sammen, vil vi lave et digitalt og visuelt sangkort, hvoraf det vil fremgå, hvor folk er samlet om at synge med på fællessangen. Vi räknar oss som ett folkbildande organ — med inriktning mot Norden.

Här kan du läsa mer om vår styrelse. Har du några frågor kan du kontakta vårt kansli.

Definitiv anmälan ska vara föreningen tillhanda senast 1 december ! Med start 18 september klockan 14 — Vi värnar för rent hav och respekt för vårt kulturarv vid ländernas kuster. Kvällen avslutades med en livlig och mycket givande diskussion om folkrörelser och folkbildning               11 december Nobelmiddag   Onsdagen den 21 november Cafékväll om Gribshunden    Museichef Marcus Sandekjer Till cafékvällen den 21 nov.

Om föreningen Välkommen till vår lokala hemsida! Till cafékvällen den 21 nov. Chefen för Blekinge museum Marcus Sandekjer talade engagerat och kunnigt om den kunskap de senaste årens arkeologiska och marina undersökningarna gett.

Shemale tranny porn videosTrip six bondage
Fina tjejer 12 årErotic massage hong kong

Fokus låg på den danske kung Hans flaggskepp Gribshunden och dess förlisning utanför Ronneby år Fyndet skapade stort internationellt intresse med bl. Skeppet är det enda bevarade kravellbyggda från denna tid. Ronneby kommun satsar pengar för att kunna visa bl. Resan företas i egen bil.

Föreningen Norden

Anmälan till föreningslokalen och inbetalning till plusgirokonto 16 00 04 — 8 senast 4 sept. Programansvarig: Bertil Sundquist 58 71 och Bengt Larsén 12 Föreningen Norden och Litorina folkhögskola har representanter i varandras styrelser.

Foreningen Norden danser

Det blir minst en långresa i Norden eller övriga Europa varje år. Huvudsyftet är att på olika sätt öka  kunskap och engagemang då det gäller Norden. Ett annat syfte är naturligtvis att skapa gemenskap och trivsel inom föreningen.