Mäns våld mot kvinnor uppsala universitet

17.10.2019 taymasrachan66 Pussy 2 comments

Kursplan med litteraturlista. Ansökan är stängd. Därmed bidrar den till att stärka skydd för och omhändertagande av våldsutsatta personer i särskilt sårbar position, befrämja insatser riktade till förövarna och till att mäns våld mot kvinnor upphör. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till. Webbkurs om våld Beställ material Till pressrummet. Men även privatpersoner och andra intresserade kan gå den. Uppsala universitet.

Mäns våld mot kvinnor med fokus på särskild sårbarhet, inriktning socialt arbete, 7,5. Halvfart

Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Mäns våld mot kvinnor, grundkurs. This page in English.

Lesbi-show hard

Behörighet: Grundläggande behörighet. Läs mer om avgifter och stipendier. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Lapdancing

Mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Uppsala universitet.

Mäns våld mot kvinnor med fokus på särskild sårbarhet, inriktning socialt arbete, 7,5. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 2018/2019 (7,5 hp)

Ansvarig enhet:  Nationellt centrum för kvinnofrid i samarbete med Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Högskolepoäng:  7,5 Kurspoäng:  3PE För kommunerna.

Spetskompetens eller bredd? Hur kan vi stärka stödet till vuxna och barn efter sexuella övergrepp?

Webbstöd för kommuner är ett verktyg för kommunernas arbete med våldsutsatta. För vården.

Studentportalen Studentportalen Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. Datum för kurstillfällen är: mars april 15 maj. Kursen syftar vidare till en ökad kompetens för ett förändringsarbete som befrämjar arbetet för våldsutsatta personer som befinner sig i en särskilt sårbar position.

Webbstöd för vården riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård. Att utbilda om mäns våld mot kvinnor — utbildarkurs 7,5 hp Kursen avser att ge kunskap om grundläggande aspekter av vuxenpedagogisk teori anpassad för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor.

Tryggare på jobbet än hemma? Så kan chefer och kollegor hjälpa den som är utsatt för våld

Allmän kursinformation Målgrupp:  Personer som i sitt yrke har i uppgift att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, exempelvis inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, frivilligorganisationer eller rättsväsendet.

Datum för kurstillfällen är: mars april 15 maj Mellan kurstillfälle två och tre ska ett utbildningstillfälle hållas av kursdeltagaren, företrädesvis på den egna arbetsplatsen  eller annan plats.

Kursen ges på halvfart vecka v. Läs mer om avgifter och stipendier.

Uppsala universitet använder kakor cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor.

Sylvia vrethammar naken15 %
Nipple clamp bondage33 %
Massage naked sex41 %